gespecialiseerd
home
manicure
voetmassage
gespecialiseerd
voetverzorging

Gespecialiseerde voetverzorging

Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid van de cliënt. De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds evidenter. Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig is voor voetverzorging.

Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door middel van zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten, zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een minimum beperken. Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundig pedicure.

De risicogroepen voor voetproblemen zijn diabetes-, reuma- en spastische patiënten, oudere mensen en mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen die vanwege hun beroep (bijvoorbeeld horeca) veel van hun voeten eisen, hebben deskundige voetverzorging nodig om voetproblemen te voorkomen. Voetproblemen kunnen ook ontstaan als bijwerking van medicijngebruik.

In het keuzemenu aan de linkerzijde kunt u diverse specifieke informatie over gespecialiseerde voetverzorging vinden.